Get Adobe Flash player

kc

Info

JP EDŠ, d.o.o. ŠENTJERNEJ
Trubarjeva cesta 5
8310 Šentjernej

 

Tajništvo:      07 39 33 591

e-mail:

tajnistvo@jp-eds.si

 

KC blagajna: 07/39 31 371

e-mail:

blagajna@kc-sentjernej.si

VZDRŽEVANJE CEST

dežurna služba

telefon: 031 739 701

od PON do PET od 15.00 dalje

SOBOTA, NEDELJA od 00.00 do 24.00

 

Ravnanje z odpadki

RAVNANJE Z ODPADKI

Z letom 2005 smo v občini Šentjernej pričeli z uvajanjem sistema ločenega zbiranja odpadkov. Trenutno imamo v občini postavljenih 17 ekoloških otokov. Na vsaki lokaciji so postavljeni 4 zabojniki. Namenjeni so ločenemu zbiranju odpadkov.
Mesta, na katerih so zabojniki, so večinoma urejena s tlakovanjem ali asfaltiranjem. Zabojniki so označeni z nalepkami, na katerih je razvidno kaj odlagati v zabojnik.
Ekološki otoki so na lokacijah:

 • v Šentjerneju pri nekdanji stari gospodarski šoli
 • v Šentjerneju pri atletskem stadionu
 • v Šentjerneju pri gasilnem domu na COŽ
 • v Šentjerneju pri osnovi šoli
 • v Zameškem pri stari osnovni šoli
 • v Grobljah pri cerkvi
 • v Dolenji Stari vasi pri gasilskem domu
 • v Šmarju pri pokopališču
 • v Gorenjem Vrhpolju pri gasilskem domu
 • v Cerovem Logu
 • v Orehovici pri gasilnem domu
 • v Gorenji Stari vasi pri gasilskem domu
 • v Dolenjem Mokrem polju pri gasilskem domu
 • v Gorenjem Gradišču pri gasilskem domu
 • v Dolenjem Maharovcu pri gasilskem domu
 • na Vrhu pri avtobusnem postajališču
 • na Gorenji Gomili.

 

že v začetku aprila smo pričeli z novim načinom praznjenja zabojnikov na ekoloških otokih in s tem posledično tudi z novim načinom zbiranja odpadkov. Zabojnike sedaj praznijo delavci Komunale Novo mesto, saj imajo za izvajanje teh nalog veliko priročnejša vozila. Zabojnike na ekoloških otokih bodo praznili po sledečem programu:.

 • STEKLO - zabojnik z zelenim pokrovom (1-krat mesečno)

  Ugotovili smo, da na sedanji način zbiranja ločeno zbranih odpadkov, iz gospodinjstev še vedno ne zajamemo glavnine odpadkov. Odpadno embalažo (predvsem tetrapake, v katerih so razni napitki, mleko in ostali mlečni izdelki, jogurtovi lončki, lončki skute, paradižnikove mezge, itd.) smo občani šentjerneja še vedno odvrgli v zabojnik za komunalne odpadke ter s tem povzročali okolju škodo. Zato smo se odločili, da spremenimo sistem ločenega zbiranja odpadkov. Na ekoloških otokih bodo še vedno štirje zabojniki. Zabojnik z modrim pokrovom je za zbiranje papirja, zabojnik z zelenim pokrovom je za zbiranje stekla, v zabojnike z rumenim in črnim pokrovom pa bomo od sedaj naprej odlagali odpadno embalažo in ne le plastenke in pločevinke. Komunala Novo mesto d.o.o. odvaža odpadke iz ekoloških otokov na posebno sortirno linijo, kjer vso odpadno embalažo, papir in steklo natančno pregledajo in med seboj še dodatno pravilno ločijo. Kar seveda ne pomeni, da lahko v zabojnik za papir odvržemo plastenke! še vedno moramo skrbeti, da pravilno ločujemo in odlagamo v pravilne zabojnike.

  Kaj sodi v določene zabojnike ter na kakšen način odlagamo ostale vrste odpadkov, je opisano v spodnjih štirih skupinah.

  MODER pokrov zabojnika - zbiramo papir
  ZELEN pokrov zabojnika - zbiramo steklo
  RUMEN ter ČRN pokrov zabojnika - zbiramo embalažo

 • PAPIRPAPIR - zabojnik z modrim pokrovom (vsakih 14 dni)
 • EMBALAžA - zabojnik z rumenim in črnim pokrovom (vsakih 14 dni)