Voda iz pipe

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Kljub temu da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo, se pogosto dogaja, da mnogi raje posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje obremenjuje veliko bolj kot voda iz pipe.

plakat-pitnavoda-gzs

V podjetjih in drugih organizacijah je pogosta praksa, da na sestankih, srečanjih in drugih dogodkih ponujajo predpakirano vodo ali imajo v svojih prostorih avtomate s predpakirano vodo.

S podeljevanjem certifikata Voda iz pipe želimo organizacije spodbuditi, da v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem želimo širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

Vir: GZS.si – Zbornica komunalnega gospodarstva

Več O CERTIFIKATU VODA IZ PIPE si lahko preberete na: https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/Skupaj-za-boljšo-družbo/Certifikat-VODA-IZ-PIPE