Poziv gostincem za izvajanje gostinskih storitev na sejmu

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej POZIVA GOSTINCE ZA IZVAJANJE GOSTINSKIH STORITEV NA SEJMU V ŠENTJERNEJU V LETU 2020.

Na ta poziv se lahko prijavijo ponudniki gostinskih storitev, ki so registrirani in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet poziva.

Uporabnina prostora se zaračuna po ceniku JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

Več informacij na 031 754 638 – Elizabeta, prijave do vključno 6. 12. 2019 na: tajnistvo@jp-eds.si .

Poziv gostincem v PDF verziji tukaj.