Obvestilo za stranke, ki jim poteče soglasje za oprostitev plačila storitev praznjenja grezničnih gošč v času epidemije

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega Koronavirusa vam sporočamo, da vsa soglasja, katerim poteče veljavnost v času razglasitve stanja epidemije v Republiki Slovenije, ostajajo veljavna. Po preteku bodo stranke imele mesec dni časa, da ponovno vložijo vlogo za podaljšanje oprostitve plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN in plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda. Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!