OBVESTILO OBČANOM-PRENOS OBRAČUNA STORITEV NA KOMUNALO NOVO MESTO D.O.O

Obveščamo vse uporabnike storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, da bomo s 01.11.2021 prenesli obračun storitev na podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.. Zaradi navedenega, boste vse komunalne storitve plačevali na enem mestu, na položnici, katero vam izda Komunala Novo mesto d.o.o..

Hvala za razumevanje,

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej