ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

Obveščamo vas, da Komunala Novo mesto d.o.o. organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Gospodinjstva boste lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, maziv, neonske žarnice, baterije, akumulatorje ter ostale nevarne odpadke predali pooblaščenemu podjetju Kemis d.o.o..

DNE 07.10.2021 OD 15:00 DO 18:00 URE PRI GASILSKEM DOMU OREHOVICA IN DNE 08.10.2021 OD 11:30 DO 14:30 PRI GASILSKEM DOMU ŠENTJERNEJ.

MED NEVARNE ODPADKE SODIJO:
• odpadna olja
• odpadna škropiva, zdravila in drugi fitofarmacevtski pripravki
• odpadne barve, laki, topila, smole, lepila, hladilne tekočine, kiti, kozmetični izdelki
• onesnaženi sodi (do 200 l)
• svinčeni akumulatorji in ostali baterijski vložki
• ostale kemikalije iz gospodinjstev
• zaoljene krpe, filtri, zaščitna sredstva

Bodimo skrbni za boljši jutri!