KANALIZACIJA

Obračun kanalizacije in druga dela v povezavi s tem

Kanalizacija

OBRAČUN KANALIZACIJE

Obračun izvajamo po dogovorih med Občino Šentjernej, koncesionarjem ČD-SHW d.o.o. ter našim podjetjem.

Informacije: 07/ 39 33 576

Vse na enem mestu

Vloga za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN; idr.

Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentjernej

Prispevki