ravnanje z odpadki

Zbirno reciklažni center

Odpadki

ZBIRNO RECIKLAŽNI CENTER – Šmalčja vas, Šentjernej

ZRC se nahaja se v bližini naselja Šmalčja vas (pri tovarni Podgorje d.o.o. zavijete proti vasi Šmalčja vas, nato vas na pravi odcep (v desno)opozori naša tabla).
Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za občane brezplačna.

Za dodatne informacije kličite na tel.:   07 30 81 302

V ostalih urah – izven delovnega časa kličite na:  07 39 33 591

 

Kaj ja in česa ne sprejemamo v ZRC?

V zbirnem centru lahko odlagate:

–         steklo
–         les
–         papir
–         karton in ostalo papirno embalažo
–         plastiko
–         odpadno elektroniko in belo tehniko, ki ne vsebuje nevarnih snovi
–         kovine
–         kosovne odpadke

Odpadki, ki jih v zbirnem centru ne prevzemamo:

–         izrabljene avtomobilske gume (oddaja pri vulkanizerju ali koncesionarju, ZRC NM)
–         gradbeni material (ZRC NM, CGP d.d., CEROD d.o.o.)
–         akumulatorji (oddaja pri mehaniku ali prodajalcu akumulatorjev, ZRC NM)
–         baterije (supermarketi, ZRC NM, specializirane prodajalne)
–         zdravila (lekarne, ZRC NM)
–         barve, lepila in smole (ZRC NM)
–         pesticidi in ostali nevarni odpadki (ZRC NM)

Do nadaljnjega prevzemamo do 2m3 odpadkov na eno gospodinjstvo, registrirano v občini Šentjernej.

Zabojnik za odpadno jedilno olje

Vse občane naše občine z veseljem obveščamo, da imamo v ZRC Šmalčja vas ZABOJNIK ZA ODPADNO JEDILNO OLJE. V zabojnik zlijete le odpadno jedilno olje, katerega ne mešamo z ostalimi odpadki.

Odpadno rastlinsko olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov. Odpadek je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo ali greznice. Če zlijete odpadno olje v odtok, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, težave pa imamo tudi upravljalci sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Zlivanje maščob in olj v kanalizacijo povzroča mastne obloge na kanalih, zmanjšuje pretočnost kanalov, maščoba se oprijema hidromehanske opreme na čistilni napravi in povzroča rast bakterij, ki motijo proces čiščenja.

Prav tako je prepovedano zlivanje odpadnega olja v greznice ali v male čistilne naprave, saj onemogoči vnos zraka do odplak. Prepovedano je tudi polivanje olja po kompostih ali travnatih površinah, saj s tem onesnažujemo podtalnico, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda. Znan je podatek, da 1 liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode!

Rabljeno jedilno olje je odpadek, katerega lahko popolnoma recikliramo. Po drugi strani pa je odpadno olje koristna surovina, saj se da predelati v biodizel. Iz enega litra olja, nastane kar 90% biodizla, ki ne onesnažuje okolja.

Prispevki

Nekaj uporabnih navodil za ravnanje z odpadki za vsakega.

Prelistajte in preberite priročnik o ponovni uporabi izdelkov in surovin.