plakatiranje

Plakatiranje

Kako naročimo plakatiranje?

Če želite izobesiti plakate v občini Šentjernej, se morate obrniti na nas. Vsako plakatiranje, ki ni
naročeno in odobreno z naše strani je prepovedano!
Za dodatne informacije pokličite na tel: 07 39 33 591.
Pred izvedbo plakatiranja nam morate poslati pisno naročilo, na katerem so navedeni naslednji
podatki:

 • točni podatki naročnika z davčno številko,
 • dimenzija plakata,
 • čas trajanja izobešanja plakatov,
 • kontaktna oseba ter telefon.

Naročilo pošljite po pošti, na tel. št. 07 39 33 591 ali elektronski naslov tajnistvo@jp-eds.si

Cenik plakatiranja v naši občini najdete na strani
kjer so zbrani vsi tovrstni obrazci oz. s klikom spodaj.

Na osnovi občinskega odloka smo zadolženi za plakatiranje na območju Občine Šentjernej.
Trenutno je na razpolago 17 stalnih plakatnih mest, in sicer:

 • Šentjernej – trg
 • Šentjernej – Trubarjeva cesta 5
 • Šentjernej – Trubarjeva cesta 13
 • Šentjernej – avtobusno postajališče pri pošti
 • Šentjernej – avtobusno postajališče pri Elektro baru
 • Groblje – avtobusno postajališče jug
 • Groblje – avtobusno postajališče sever
 • Dobravica – avtobusno postajališče
 • Vrh – avtobusno postajališče
 • Gorenja Brezovica – križišče
 • Gorenje Gradišče – avtobusno postajališče jug
 • Gorenje Gradišče – avtobusno postajališče sever
 • Dolenje Mokro Polje – avtobusno postajališče jug
 • Dolenje Mokro Polje – avtobusno postajališče sever
 • Šmarje – pri cerkvi
 • Gorenja Gomila – avtobusno postajališče vzhod
 • Gorenja Gomila – avtobusno postajališče zahod
 • Na razpolago imamo tudi 10 mobilnih reklamnih panojev.

Lokacije svetlobnih panojev:

 • Dolenje Mokro Polje – 2 obojestranska svetlobna panoja (4 mesta za nameščanje plakata)
 • Gorenja gomila – 2 obojestranska svetlobna panoja (4 mesta za nameščanje plakata)
 • Gorenje Gradišče – 2 obojestranska svetlobna panoja (4 mesta za nameščanje plakata)
 • Vrh pri Šentjerneju – 1 enostranski svetlobni pano (1 plakatno mesto) (pri Karlovčku)

        + 1 dvostranski svetlobni pano (2 plakatni mesti)

 • Šentjernej – 2 obojestranska svetlobna panoja (4 mesta za nameščanje)
 • Groblje – 2 obojestranska svetlobna panoja (4 mesta za nameščanje)

 

Vsi svetlobni napoji so na avtobusnih postajališčih.