Šentjernejski sejem

vsako 2. in 4. soboto v mesecu

Kot izvajalec sejemske dejavnosti  vsako drugo in četrto soboto v mesecu izvajamo redne sejemske aktivnosti, skrbimo za prepoznavnost in raznolikost samega sejma ter tržimo sejemski prostor.

Želimo povečali število stalnih ponudnikov na kmečki tržnici in da bo ponudba na teh stojnicah pestra – od sadja in zelenjave do medu, jajc, mleka, mlečnih in mesnih izdelkov.

V kolikor bi se na našem sejmu lahko predstavili s svojimi izdelki najdete več informacij spodaj.

Sejem

Spoštovani uporabniki sejemskega prostora, veseli nas, da že dolga leta sodelujete z nami in s svojo ponudbo bogatite sejem v Šentjerneju.
Vabimo vas, da se v letu 2020 kot ponudnik izdelkov udeležite sejmov v Šentjerneju. Cena za uporabo prostora znaša 0,98 € z ddv / m2 površine.

Uporabnina za sejem se bo poravnala za vsak sejem posebej in bo to možno storiti s plačilom v gotovini na licu mesta.
SEJEM_2020-VLOGA.

Prosimo, da na vlogi obvezno vpišete tudi naslov e-pošte zaradi hitrejšega sporazumevanja in reševanje morebitnih nesoglasij.

Skladno z 9. členom Odloka o upravljanju tržnice-sejmišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2005) je potrebno za prodajo izdelkov na sejmiščno-tržnem prostoru v Šentjerneju pridobiti soglasje Občine Šentjernej, za kar morate na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) plačati upravno takso.

Za izdajo soglasja Občine Šentjernej je zato potrebno pred prvim prihodom na sejem plačati upravno takso v višini 22,60 EUR.
OBČINA-soglasje_za_uporabo_javne_povrsine (soglasje se izdaja s strani Občine Šentjernej).

Znesek se nakaže na podračun Občine Šentjernej: 0131 9519 0309 146, referenca: 11-76198-7111002-02, s pripisom »Plačilo upravne takse za sejem 2020«.

V kolikor upravne takse ne boste poravnali, vam bo prodaja na sejmu onemogočena, saj ne boste prejeli soglasja za prodajo. Torej je pomembno, da vlogo vrnete do roka, da bomo lahko na Občino Šentjernej pravočasno posredovali podatke za izdajo soglasja.
Brez soglasja VSTOP NA SEJEM NE BO MOŽEN!

V kolikor ste zainteresirani za prodajo v naslednjem letu, vas prosimo, da izpolnite priloženo vlogo, in nam jo vrnete po elektronski pošti na tajnistvo@jp-eds.si ali po pošti na naslov:

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
Trubarjeva cesta 5
8310 Šentjernej
s pripisom: ZA SEJEM.

Sporočanje sprememb: V kolikor med letom nastanejo kakršnekoli spremembe vas naprošamo, da nam le to sporočite v pisni obliki na naslov JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, ali po elektronski pošti: tajnistvo@jp-eds.si.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel. št.: 07 39 33 591. Lahko nam pišete po elektronski pošti na naslov tajnistvo@jp-eds.si.

Vljudno vabljeni na Šentjernejski sejem!

Direktor

Gašper Bregar

Vse na enem mestu

Shema sejemskega prostora / Vloga za izdajo soglasja za izvajanje prodajnih aktivnosti na sejmih v Občini  Šentjernej v letu 2019

Cenik uporabe prostora na sejmu v Šentjerneju

Ne zamudite nobenega sejma

Kmalu objavimo nove dogodke v naši organizaciji.

Prispevki