Šentjernejski sejem

vsako 2. in 4. soboto v mesecu

Kot izvajalec sejemske dejavnosti  vsako drugo in četrto soboto v mesecu izvajamo redne sejemske aktivnosti, skrbimo za prepoznavnost in raznolikost samega sejma ter tržimo sejemski prostor.

Želimo povečali število stalnih ponudnikov na kmečki tržnici in da bo ponudba na teh stojnicah pestra – od sadja in zelenjave do medu, jajc, mleka, mlečnih in mesnih izdelkov.

V kolikor bi se na našem sejmu lahko predstavili s svojimi izdelki najdete več informacij spodaj.

Sejem

Spoštovani uporabniki sejemskega prostora!

Veseli nas, da že dolga leta sodelujete z nami in s svojo ponudbo bogatite sejem v Šentjerneju. Glede na razmere, katere imamo v državi zaradi epidemije COVID-19 upamo, da se bomo lahko kmalu videli na našem sejemskem prostoru.  Ker se vas je že kar nekaj ponudnikov obrnilo na nas, da bi si uredili soglasje, katerega izda Občina Šentjernej za uporabo javne površine, vam posredujemo naslednje informacije.

Vabimo vas, da se tudi v letu 2022 kot ponudnik izdelkov udeležite sejmov v Šentjerneju. Cena za uporabo prostora znaša 0,98 € z ddv / m2 površine.
Uporabnina za sejem se bo poravnala  za vsak sejem posebej in bo to možno storiti s plačilom v gotovini na licu mesta.

Skladno z 9. členom Odloka o upravljanju tržnice-sejmišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2005) je potrebno za prodajo izdelkov na sejmiščno-tržnem prostoru v Šentjerneju pridobiti soglasje Občine Šentjernej, za kar morate na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) plačati upravno takso. 

Za izdajo soglasja Občine Šentjernej je zato potrebno pred prvim prihodom na sejem plačati upravno takso v višini 22,60eur. Enkratno plačilo 22,60eur, vam velja za celotno leto 2022.

Prosimo, da na vlogi obvezno vpišete tudi naslov e-pošte, oziroma telefonsko številko, zaradi hitrejšega sporazumevanja in reševanje morebitnih nesoglasij.

 Znesek  se  nakaže  na  podračun  Občine  Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej:
SI56 0131 9519 0309 146, sklic: SI11 76198-7111002, s pripisom »Plačilo upravne takse za sejem 2022«.
 

V kolikor upravne takse ne boste poravnali, vam bo prodaja na sejmu onemogočena, saj ne boste prejeli soglasja za prodajo.

Izpolnjeno vlogo za izdajo soglasja Občine lahko pošljete neposredno na Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@jp-eds.si, ali pa po pošti na naslov: JP EDŠ, d.o.o., Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.

 Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel.št.: 07 39 33 591, ali  tajnistvo@jp-eds.si.

 Vljudno vabljeni na Šentjernejski sejem v letu 2022!

Direktor

Gašper Bregar

Vse na enem mestu

Shema sejemskega prostora / Vloga za izdajo soglasja za izvajanje prodajnih aktivnosti na sejmih v Občini  Šentjernej v letu 2019

Cenik uporabe prostora na sejmu v Šentjerneju

Ne zamudite nobenega sejma

Kmalu objavimo nove dogodke v naši organizaciji.

Prispevki

VABLJENI NA ŠENTJERNEJSKI SEJEM

Vabimo vas vsako 2. in 4. soboto v mesecu na Šentjernejski sejem. Sejmarji vas pričakujejo z bogato ponudbo oblačil, obutve, […]