predstavitev podjetja

Javno podjetje EDŠ – Ekološka družba, d. o.o.

Stiki

UPRAVA PODJETJA

DIREKTOR Gašper Bregar

T: 07 393 35 91

E: gasper.bregar@jp-eds.si

TAJNIŠTVO Barbara Kučič

T: 07 39 335 91 

E: tajnistvo@jp-eds.si

 

PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA 

Peter Pungerčar

-izdaja mnenj, odvoz blata in grezničnih gošč, prevzem hišnih priključkov

T: 07 39 33 583

M: 040 530 066

E: peter.pungercar@jp-eds.si

DEŽURNA SLUŽBA KANALIZACIJA

T: 040 153 534

E: cistilna.sentjernej@jp-eds.si

 

VZDRŽEVANJE CEST Franc Majzelj

T: 041 694 509

E: : franci.majzelj@jp-eds.si

GRADNJE CESTNE INFRASTRUKTURE Uroš Jerič

E: uros.jeric@jp-eds.si

 

KULTURNI CENTER PRIMOŽA TRUBARJA

Vodja kulturnega programa: Elizabeta Kušljan Gegič

T: 07 393 13 73

E: elizabeta.kg@kc-sentjernej.si / info@kc-sentjernej.si

Prodaja vstopnic:

T: 07 393 13 71

E: blagajna@kc-sentjernej.si

 

INFORMACIJE O SEJMU: Barbara Kučič

T: 07 393 35 91 

E: tajnistvo@jp-eds.si

 

ZBIRNO RECIKLAŽNI CENTER:

T: 07 30 81 302

 

DEŽURNA SLUŽBA – CESTE:

T: 031 739 701

Delovni čas dežurne službe: od PON do PET od 15.00 dalje 
SOBOTA, NEDELJA od 00.00 do 24.00

Vizitka podjetja

Naziv:JAVNO PODJETJE EDŠ – EKOLOŠKA DRUŽBA, d.o.o. ŠENTJERNEJ
Skrajšano ime podjetja:JP EDŠ, d.o.o. ŠENTJERNEJ
Sedež podjetja:Trubarjeva cesta 5
Matična številka:1683683000
Identifikacijska številka za DDV:SI90170296
Registracija podjetja:17.01.2002
Šifra dejavnosti:36.000
Oblika organiziranosti:
družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 62.594,00 EUR
Direktor: Gašper Bregar, dipl. inž. grad

Upravljanje podjetja

Organizacija in delovanje podjetja je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ-Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.8/2017 z dne 10.10.2017). Ustanovitelj podjetja je Občina Šentjernej.

Pravice ustanovitelja izvršuje Občinski svet Občine Šentjernej.

Dejavnosti, ki se opravljajo: