vzdrževanje cest in zimska služba

VZDRŽEVANJE CEST
DEŽURNA SLUŽBA
Tel: 031 739 701

od PON do PET od 15.00 dalje
SOBOTA, NEDELJA od 00.00 do 24.00

Ceste

Vzdrževanje cest

Vzdrževanje in gradnja:

 • lokalnih cest,
 • javnih poti, ulic in trga,
 • pločnikov in
 • drugih javnih površin predstavlja glavno dejavnost podjetja.

Dejavnost rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti je obsežna in obsega letno in zimsko vzdrževanje približno 150 km cest, 280 km bankin ter približno 40 km odvodnih – meteornih jarkov.

Zimska služba

V sklopu zimske službe naše podjetje izvaja:

    • postavljanje in odstranitev snežnih kolov,
    • ročno in strojno odstranjevanje snega,
    • pluženje in posipavanje cest, pločnikov, poti,
    • opravljanje pregledne službe.

Z lastnimi sredstvi zagotavljamo zimsko službo v Šentjerneju, ter na pločnikih, javnih parkiriščih, šolah vrtcih, avtobusnih postajališčih na celotnem območju občine.

Prispevki